Tutkimus ja kampanja lasten vertaissuhteiden häirinnästä

pusu

#MeToo Post Scriptum on osa Oulun yliopistossa meneillään olevaa tutkimusta, jossa selvitetään alakouluikäisten lasten vertaissuhteissa tapahtuvaa seksuaalista häirintää sekä luovien menetelmien mahdollisuuksia käsitellä häirintää ja muita sensitiivisiä aihepiirejä lasten kanssa. Tutkimukseen liittyen olemme järjestäneet alkuvuoden aikana Oulun seudun koululaisille luovia työpajoja lasten välisistä sukupuolistuneista valtasuhteista. Osana työpajoja lapset ovat valmistaneet ystävänpäiväkortteja, jotka he ovat osoittaneet valitsemalleen päättäjälle. Lapset ovat kirjoittaneet kortteihin häirintään liittyviä kokemuksia ja ajatuksia. Lisäksi olemme järjestäneet Oulun yliopistossa omatoimisen korttityöpajan. Yliopistolaiset ovat lasten tavoin valmistaneet päättäjille ystävänpäiväkortteja, joihin he ovat kirjoittaneet omia alakouluaikaisia muistojaan häirinnästä. Lasten ja aikuisten tekemiä kortteja ja työpajan aikana kerättyjä kokemuksia lähetetään kansanedustajille ja ministereille ystävänpäivätervehdyksinä.

Mitä on seksuaalinen häirintä lasten vertaissuhteissa?

  • Seksuaalisuuteen tai sukupuoleen liittyvä huomiota, joka tuntuu kohteena olevasta tai muista lapsista hämmentävältä, ei-toivottavalta tai nololta.
  • Halventavaa puhetta sukupuolesta, seksuaalisesti värittyneet vitsit, vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat puheet. Vaatiminen, ehdottelu, painostus ja fyysinen koskeminen.
  • Lapsen kaverisuhteen leimaamista seurusteluksi.
  • joutuminen arvioimaan omaa ”kelvollisuuttaan” romanttisessa
    tai seksuaalisessa merkityksessä.

ryhmä-small

Häirintä voi olla näkyvää, mutta myös hienovaraista. Sitä voi esiintyä sekä tyttöjen ja poikien keskinäisissä että sukupuolten välisissä suhteissa. Häirintä kietoutuu usein kaveruuteen, seurustelunomaisiin suhteisiin tai tyttönä tai poikana olemisen paineisiin. Lasten vertaissuhteissa tapahtuvaa häirintää ei ole helppo tunnistaa, sillä se on usein voimallinen sekoitus jännitystä ja jäynää tai hauskuutta ja harmia. Häirintä myös normalisoituu helposti, jolloin toiminnan oletetaan kuuluvan lapsuuteen.

Miksi #MeToo Post Scriptum?

Tutkimukseen liittyvän ystävänpäiväkorttikampanjan taustalla on aiemmasta tutkimuksesta noussut tarve nostaa esille, että myös lasten vertaissuhteissa tapahtuu seksuaalista häirintää. Ilmiön näkyväksi tekemiseksi järjestimme alkuvuoden aikana luovia työpajoja, joihin osallistui 10-13-vuotiaita lapsia Oulun seudulta. Vertaissuhteiden häirintää käsittelevissä työpajoissa lapset kertoivat kokemastaan ja havaitsemastaan seksuaalisesta häirinnästä. Kokemuksia alakouluiän häirinnästä kerättiin lisäksi omatoimipajan muodossa yliopistoväeltä. Tutkimushankkeessa tuotettu aineisto jatkaa Oulun yliopiston sukupuolentutkimuksessa jo pitkään tehtyä tutkimusta lasten ja nuorten sukupuolistuneista valtasuhteista.

Kampanjan tavoitteena on nostaa lasten vertaissuhteissa tapahtuva seksuaalinen häirintä esille osana laajempaa seksuaaliseen häirintään liittyvää keskustelua. Lasten kokemuksia kertomalla kampanjan tavoitteena on tehdä näkyväksi sitä, että seksuaalinen häirintä on arkipäivää monelle alakouluikäiselle lapselle. Ystävänpäiväkortteihin sisältyvä ristiriitaisuus symboloi lapsuusiän häirinnän monimutkaisuutta: satuttava teko kietoutuu usein koulukaveruuteen tai tykkäämiseen.

Miksi kortteja päättäjille?

isosydän_A

Ystävänpäiväkorttikampanjan taustalla vaikuttaa osaltaan eduskunnan joulukuinen täysistunto, jossa aiheena oli seksuaalinen häirintä. Eduskunta lupasi vuoden 2018 alusta alkaen ryhtyä toimiin häirinnän kitkemiseksi ja ehkäisemiseksi suomalaisesta yhteiskunnasta. Meitä tutkijoita havahdutti erityisesti se, että keskustelu jäi lähes sokeaksi lapsuudessa esiintyvälle häirinnälle. Haluamme muistuttaa, että koulussa, kotona ja vapaa-ajalla annettavalla suhdekasvatuksella on merkittävä tehtävä myöhemmissä elämänvaiheissa tapahtuvan häirinnän ennaltaehkäisijänä. Lapsuuden vertaissuhteissa tapahtuva häirintä on syytä huomioida poliittisessa päätöksenteossa sekä kasvatukseen ohjattavassa resurssoinnissa.

Lasten väliset vinoutuneet suhteet vaikuttavat lasten hyvinvointiin, turvallisuuteen ja kouluviihtyvyyteen. Ne myös luovat pohjaa aikuisiän lähisuhdeväkivallalle ja seksuaaliselle häirinnälle. Aikuisten on tärkeää muistaa, että lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisia rinnallakulkijoita ihmissuhteisiin liittyvissä kysymyksissä.

P.S. Koosteita lasten ja aikuisten korteista ja kokemuksista julkaistaan tällä sivustolla ystävänpäivänä 14.12.2018!

Osallistujien yksilönsuojan turvaamiseksi joidenkin kokemusten yksityiskohtia on muokattu.